Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Ruimtelijke ontwikkeling

119.044

109.181

100.443

93.371

86.833

Gebiedsontwikkeling

89.478

80.834

73.344

67.548

62.075

Bestemmingsreserve ISV-3

65.413

56.813

49.323

43.527

38.054

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

22.338

22.338

22.338

22.338

22.338

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

46

46

46

46

46

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

1.681

1.637

1.637

1.637

1.637

Grondzaken

27.701

26.751

25.772

24.765

23.758

Bestemmingsreserve Infrastructuur

4.286

3.336

2.357

1.350

343

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

23.415

23.415

23.415

23.415

23.415

Maatschappelijk vastgoed

1.865

1.596

1.327

1.058

1.000

Bestemmingsreserve groot onderhoud MBVB

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

865

596

327

58

0

Voorzieningen

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Ruimtelijke ontwikkeling

26.119

26.056

25.998

25.945

25.896

Commercieel vastgoed

0

0

0

0

0

Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant

0

0

0

0

0

Gebiedsontwikkeling

784

721

663

610

561

Voorziening Verlegregeling SO

784

721

663

610

561

Grondzaken

25.335

25.335

25.335

25.335

25.335

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

9.132

9.132

9.132

9.132

9.132

Voorziening Verlegregeling Grondzaken

16.203

16.203

16.203

16.203

16.203

Maatschappelijk vastgoed

0

0

0

0

0

Voorziening BTW

0

0

0

0

0

Projectmanagement en engineering

0

0

0

0

0

Voorziening Project EU Transform

0

0

0

0

0

Voorziening Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO)

0

0

0

0

0