Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Overhead

0

0

0

0

0

Concernondersteuning

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

0

0

0

0

0

Voorzieningen

Programma

Ultimo 2017

Ultimo 2018

Ultimo 2019

Ultimo 2020

Ultimo 2021

Overhead

1.628

1.628

1.628

1.628

1.628

Verzekeringen

1.628

1.628

1.628

1.628

1.628

Voorziening Verzekeringen

1.628

1.628

1.628

1.628

1.628