Proces

Datum

Omschrijving

a.

vrijdag 16 juni

Voorjaarsnota-website wordt openbaar en college stuurt het raadsbesluit naar de raad

b.

woensdag 21 juni

Commissie EHMD

c.

woensdag 28 juni

Commissie WIPV, ZOCS, BWB, VOF

d.

dinsdag 4 juli

College reageert in één integrale brief op de nog openstaande vragen/toezeggingen uit de begrotingscommissies

e.

dinsdag 4 juli

Raadsvergadering: Algemene Beschouwingen + indienen moties

f.

donderdag 6 juli

Vervolg raadsbehandeling
Afronding 1e termijn met indienen moties
Collegereactie op moties
Afrondend debat
Besluitvorming (avond)