Prioriteiten

In alles wat het college doet staan de ambities uit het coalitieakkoord centraal. Degelijke financiën beschouwt het college daarbij als vanzelfsprekend. Het college houdt zich in het handelen en het beleid constant de spiegel voor met de volgende zes vragen die volgen uit de ambities uit het coalitieakkoord:

1. Krijgen Rotterdammers meer te zeggen en nemen ze meer verantwoordelijkheid?
2. Experimenteren en vernieuwen we en geven we elkaar daar ruimte voor?
3. Neemt de veiligheid in de Rotterdamse buurten toe en worden ze gezelliger en groener, met meer
duurzaam vervoer en een schonere lucht?
4. Draagt het bij aan de verbinding tussen stad en haven, groeit onze economie én levert dat banen op?
5. Ontstaan er voldoende kansen voor Rotterdammers en worden die ook gepakt?
6. En kijken wij in onze omgeving meer naar elkaar om?

De kaders van dit college voor de voorjaarsnota 2016 zijn: