Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Per 1 juli 2017 treedt naar verwachting een nieuwe Verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein Rotterdam 2017 in werking voor de cliëntenparticipatie in het sociale domein (Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet, armoedebeleid en schulddienstverlening).