Ontwikkelingen

Ontwikkeling collegetarget

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2016 liggen de waarden op alle locaties hoger, behalve op de Rochussenstraat. Dit heeft te maken met de werkzaamheden vlak bij dit telpunt. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 is er op alle punten een toename. Met de huidige ontwikkeling ligt het behalen van de target voor fiets nog binnen bereik, maar daarvoor moet het weer meezitten en moeten er fiets-stimulerende maatregelen worden uitgevoerd zoals die al zijn opgenomen in het fietsplan.

Voor het OV is de target al lang geleden behaald, maar de groei blijft aanhouden. De bus neemt licht af, maar de tram en metro blijven doorgroeien en zijn beide op het hoogste niveau sinds de nulmeting.