Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De gemeente Rotterdam werkt aan een stad waar bewoners zich steeds meer op hun gemak voelen en willen blijven wonen, een stad waar zowel grote investeerders als mensen met kleinschalige ideeën investeren in de ontwikkeling van de stad.

In het Collegeprogramma Rotterdam 2014-2018 heeft het college onder andere de volgende collegetarget geformuleerd:
Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum.

De daarbij behorende indicator is: In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen met 10%.

Indicatoren

Soort indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget: Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen van 6,8% naar 7,5%.

Mijlpaal

6,8%

7,1%

7,3%

7,5%

Realisatie

1/1/2014

1/1/2016

1/1/2017

Aantal bewoonde woningen

38.664

39.535

39.284

Aantal kansrijke gezinnen

2.627

2.840

3.146

Gemiddeld aandeel

6,8%

7,2%

8,0%

Toelichting

In negen wijken zet de gemeente in op het aantrekkelijker maken van deze wijken voor kansrijke gezinnen. Een kansrijk gezin is een huishouden met één of meer thuiswonende kinderen tot 18 jaar, met een woning met een WOZ-waarde vanaf € 160.000 en een inkomen uit arbeid.
Dit gebeurt door initiatieven op het gebied van wonen, woonomgeving en voorzieningen voor gezinnen te faciliteren en te stimuleren. De gemeente werkt hierbij nauw samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en bewoners.

Voortgang

De meting van de target scoort 8% per 1 januari 2017 waardoor deze boven de verwachte prognose van 7,3% scoort. Belangrijke oorzaken van de toename van het aandeel kansrijke gezinnen vormt de verhuizing van en naar de buurt en verhuizing binnen de buurt naar een duurdere woning. De waardeontwikkeling van de woningen is door het robuuste herstel van de Rotterdamse woningmarkt een grote factor in de stijging van de target. Opvallend is, na deze factor van waardeontwikkeling, de grote toename van gezinnen van buiten Rotterdam naar deze wijken.
In de afgelopen jaren is met ontwikkelaars, corporaties en andere stakeholders gewerkt aan versnelling en toevoeging van het woningaanbod voor gezinnen in deze wijken, zowel door koopwoningen als vrije sector huurwoningen (zowel in midden-als hoge segment). Enkele voorbeelden van gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde nieuwbouw- en transformatie projecten zijn: Spoorpunt (grens Liskwartier), Huis van Wensen (Nieuw Crooswijk), Prachtig Kralingen (Palestinastraat in Kralingen-West), PI Noordsingel (Oude Noorden) en Heemraadstraat (Nieuwe Westen).

Met diverse stakeholders wordt ook gewerkt aan een breed scala van activiteiten en ingrepen die bijdragen aan de ontwikkeling van het programma Kansrijke wijken onder andere via innovatiesubsidie uit Citylab010.

Begin 2017 hebben de RK Maria basisschool in Middelland en KDS De Globetrotter in Katendrecht het predicaat excellent van de onderwijsinspectie gekregen.