Prioriteiten en indicatoren

  • Het uitvoeren van Zorg voor elkaar, het Rotterdamse plan voor de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp 2018
  • Het uitvoeren van de programma’s Eerder Thuis en Veilig Thuis
  • Het uitvoeren van de programma’s Stevige Start, Kansrijk Opgroeien, Drugs & Alcohol II: Blijf Helder en Elke Jongere Telt, het Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020
  • Het opstellen en uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma bij de gemeentelijke nota Publieke Gezondheid: Rotterdam Vitale stad.
Integrale inkoop van wijkteams, specialistische jeugdhulp en Wmo-arrangementen

Het verbeteren van zorg, hulp en ondersteuning aan Rotterdammers is een doorlopende opgave. De gemeente leert van de ervaringen die sinds 2015 met de wijkteams en het combineren van verschillende vormen van ondersteuning (Wmo-arrangementen) zijn opgedaan. Deze ervaringen worden gebruikt om te zien waar kansen liggen om de ondersteuning voor Rotterdammers verder te verbeteren. In Zorg voor Elkaar, het Rotterdamse plan voor de doorontwikkeling zorg, welzijn en jeugdhulp 2018, staat hoe de gemeente deze kansen aangrijpt om verbeteringen te realiseren. Dit gebeurt onder andere door:

  • in 2017 extra personeel voor de wijkteams in te kopen en de samenwerking met de aanbieders die medewerkers aan het wijkteam leveren verder te versterken;
  • in 2017 nieuwe (inkoop)afspraken te maken met zorgaanbieders over de specialistische jeugdhulp en Wmo-arrangementen voor de periode 2018 en verder. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de Wmo-arrangementen om de ondersteuning aan Rotterdammers zo passend mogelijk te maken. Zo is er bijvoorbeeld meer geschikte ondersteuning op de dagbestedingslocatie voor cliënten met een grote individuele verzorgings- of begeleidingsbehoefte door kleinere groepen mogelijk te maken.
Rotterdam Groeit

Rotterdam Groeit is de titel van het beleidskader Jeugd en bestaat uit diverse programma’s. Deze vormen een samenhangende aanpak. Ze richten zich op de hele doelgroep, dus op jongeren van voor de geboorte tot en met het zesentwintigste levensjaar. Het doel is in alle gevallen door een gerichte aanpak van problemen het perspectief van de jongeren te versterken. De programma’s zijn: Stevige Start, Kansrijk Opgroeien, Drugs & Alcohol II: Blijf Helder en het programma Elke Jongere Telt, Programma Rotterdamse Risicojongeren 2016-2020.

Nota Publieke gezondheid 2016-2020 'Rotterdam Vitale Stad'

De gemeente wil gezondheidswinst realiseren binnen vier actielijnen:

  1. Gezondheid in eigen hand: de manier waarop de gemeente bijdraagt aan het eigen initiatief en verantwoordelijkheid van Rotterdammers om gezond en actief te leven. Samen met het Erasmus MC is een centrum voor gezondheidspromotie in ontwikkeling.
  2. Preventie prominent in zorg, welzijn en jeugdbeleid: de acties die de samenwerking tussen zorg en welzijn versterken en met afspraken over preventie en zorg aan de voorkant.
  3. Veilig en Gezond in de stad: de acties waarmee de gemeente de gezondheid in de stad beschermt.
  4. E-Publieke gezondheid en innovatie: de manier waarop de gemeente nieuwe digitale technieken en digitale dienstverlening inzet voor een gezond en actief leven in de stad.

Meer informatie leest u op Rotterdam Vitale stad.