Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten

De gemeente Rotterdam werkt aan een bereikbare en gezonde stad. Dit betekent dat Rotterdam de groei in vervoersbewegingen op een duurzame manier wil realiseren.

De prioriteiten zijn gerangschikt onder de producten:

  • Stedelijke bereikbaarheid
  • Duurzame mobiliteit
  • Parkeren
Indicatoren

Indicator (collegetarget, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting/ 2014

Realisatie 2015

Realisatie
2016

Eindwaarde/ 2017

Naam monitor

Collegetarget: Meer Duurzaam Vervoer

Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad met minimaal 10% laten stijgen. (Fietspassages op weekdag per kwartaal op telpunten van- en naar de binnenstad.)

Mijlpaal

10% per 1/10/2017

Realisatie

Weena
Rochussenstr
Erasmusbrug
Willemsbrug
Oostplein
Schiekade
Totaal

Mutatie t.o.v. nul-meting

Q3 2014

7.090
5.805
9.799
4.899
6.820
8.032
42.455

0.0%

Q4 2015

7.716
6.052
10.167
4.852
6.486
7.646
42.918

1,1%

Q4 2016

8.080
5.847
10.659
4.952
6.821
7.825
44.183

4,1%

Q1 2017

8.306
5.910
10.849
5.030
6.953
7.978
45.025

6,1%

Collegetarget: Meer Duurzaam Vervoer

Verplaatsingen van- en naar de binnenstad met bus, tram en metro met minimaal 2% doen stijgen. (In- en uitstappers op weekdag per kwartaal op haltes in de binnenstad)

Mijlpaal

2% per 1/10/2017

Realisatie

Bus
Tram
Metro
Totaal

Mutatie t.o.v. nul-meting

Q3 2014

12.545
47.787
130.197
190.530

0,0%

Q4 2015

12.894
50.946
135.137
198.977

4,4%

Q4 2016

12.292
54.741
138.917
205.950

8.1%

Q1 2017

12.251
55.376
140.101
207.728

9,0%

Toelichting indicatoren

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2016 liggen de waarden op alle locaties hoger, behalve op de Rochussenstraat. Dit komt door de werkzaamheden vlak bij dit telpunt. Ten opzichte van het vierde kwartaal 2016 is er op alle punten een toename. Met de huidige ontwikkeling is het behalen van de target voor fiets nog haalbaar, maar daarvoor moet het weer meezitten en moeten er fiets-stimulerende maatregelen worden uitgevoerd zoals die al zijn opgenomen in het fietsplan.

Voor het OV is de target al lang geleden behaald, maar de groei blijft aanhouden. De bus neemt licht af, maar de tram en metro blijven doorgroeien en zijn beide op het hoogste niveau sinds de nulmeting.