College

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van Rotterdam.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon voor een ambtsperiode van zes jaar. Na deze periode kan een burgemeester herbenoemd worden voor weer een periode van zes jaar.

Wethouders

Het Rotterdamse college heeft zes wethouders:

Elke wethouder heeft verschillende beleidsterreinen in zijn portefeuille waar hij verantwoordelijk voor is. De wethouders worden gekozen door leden van de gemeenteraad. In Rotterdam telt de gemeenteraad 45 leden. Het college van B en W opereert als een collectief, dat wil zeggen dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het door een ieder van hen gevoerde beleid.