Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat over de concernbrede bedrijfsvoering 2017 binnen alle programma's.