Bijstellingen

Bijstellingen

Begroting
2017

Begroting
2018

Raming
2019

Raming
2020

Raming
2021

Intensiveringen

-973

16.133

4.572

4.048

5.334

Ramingsbijstellingen

-3.521

-30.615

-25.014

-20.259

-17.908

Reserves

-2.033

-2.644

-1.552

-517

0

Taakmutaties

0

0

0

0

-95

Technische Wijzigingen

6.526

17.125

21.993

16.728

12.669

Totaal

0

0

0

0

0