Audits & Control

Middelen en Control
De Directie Middelen en Control ondersteunt het bestuur en management van de gemeente Rotterdam in het realiseren van organisatiedoelstellingen. De Directie adviseert vanuit een bedrijfseconomisch perspectief over een verantwoorde inzet van middelen. Hierdoor kan de organisatie sturen, beheersen en beslissen, zodat doelen gerealiseerd kunnen worden met beschikbare middelen. De Directie Middelen en Control bewaakt proactief de doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtmatigheid en risico’s binnen de organisatie. Dit vindt plaats zowel bij het politieke besluitvormingsproces, als in het primaire proces (beleid en uitvoering door de clusters). De basis hiervoor is een betrouwbare financiële administratie.

Concern Auditing
Concern Auditing voert in opdracht van de Gemeentesecretaris het vastgestelde auditprogramma 2017 uit. Het auditprogramma bevat risicovolle onderwerpen met een brede impact.

0,4 %