Maatschappelijk vastgoed

De vastgoedportefeuille van de gemeente Rotterdam bestaat uit maatschappelijke voorzieningen (de kernportefeuille) en een commerciële portefeuille (de niet-kernportefeuille). De maatschappelijke portefeuille (ook wel het maatschappelijk vastgoed) omvat al het vastgoed dat de gemeente inzet om de maatschappelijke beleidsdoelen te realiseren, waaronder schoolgebouwen, sportcomplexen en
sportterreinen, speeltuinen, wijkgebouwen, volkstuincomplexen, theaters, musea, parkeergarages en panden als het Topsportcentrum en Ahoy. Commerciële partijen beheren deze portefeuille in afwachting van verkoop (property management) en verhuren het vastgoed tegen marktconforme tarieven. Daarnaast zet de gemeente leegstandsbeheer in.

1,2 %