Grondzaken

Het product Grondzaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van en financiële sturing op ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Daarbij wordt op basis van ontwikkelingen in de markt gestuurd op een optimalisatie tussen kwaliteit, financiën, contractuele verplichtingen en markttechnische aspecten.
Het doel is een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te verblijven. De gemeente kiest hierbij voor een faciliterende of actieve rol, afhankelijk van de opgave van en de mogelijkheden binnen het gebied.

2,6 %