Milieu

Vanuit de disciplines lucht, geluid, bodem en externe veiligheid richt de gemeente zich met het product Milieu op een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. De gemeentelijke inzet voor het milieu gebeurt in samenhang met de gehele ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van de stad.
Om te kunnen voldoen aan de Europese en landelijke normen regisseert en stimuleert de gemeente samenwerking met andere overheden, bedrijven en burgers. Ook stelt de gemeente zelf beleid vast. In opdracht van de gemeente voert DCMR Milieudienst Rijnmond het merendeel uit van de wettelijke milieutaken.

Prioriteiten zijn het opstellen van de milieu-agenda met ambities en beleid voor bodem, geluid, lucht en omgevingsveiligheid en voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet (medio 2019).

0,8 %