Armoedebestrijding

Armoedebestrijding bestaat uit:

  • verlenen van Bijzondere bijstand: zowel de individuele vergoedingen van daadwerkelijk gemaakte kosten, als collectieve inkomensondersteuning;
  • dienstverlening door de Kredietbank Rotterdam (KBR);
  • inkoop en subsidies t.b.v. armoedebestrijding en schulddienstverlening.

1,7 %