Sport en Recreatie

Onder Sport en Recreatie vallen de beleidsmatige inzet en voorzieningen, activiteiten, projecten en subsidies op de gebieden sport, recreatie en natuur- en milieueducatie (NME). Subproducten zijn: sporthallen en gymzalen, zwembaden, sportterreinen, sportregie en schoolsport, lokale cultuurcentra, natuur- en milieueducatie/-recreatie, sportbeleid en het uitvoeringsprogramma sport, Lekker Fit!, subsidies en inkoop sport, NME en speeltuinen en projecten sport, NME en recreatie.
Aantallen voorzieningen: 15 zwembaden, 25 sporthallen, 91 gymzalen, waarvan 73 voor buitenschools gebruik, 204 sportvelden, 8 kinderboerderijen, 14 (educatieve) tuinen, 44 scoutingterreinen en 58 speeltuinen.

2,5 %