Onderwijsbeleid

Rotterdam zet in op verbetering van onderwijsresultaten, verbetering van onderwijskwaliteit, vermindering van schooluitval en verbetering van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Er worden wettelijke taken uitgevoerd zoals leerlingenvervoer, vve en onderwijsachterstandenbeleid. Daarnaast wordt er stedelijk beleid ontwikkeld en uitgevoerd, met inzet van gemeentelijke en rijksmiddelen. Hiermee werkt Rotterdam aan onderwijs dat uitdaagt, vormt en talent tot ontwikkeling brengt.

3,1 %