Duurzame mobiliteit

Met het product Duurzame Mobiliteit richt het college zich op de bevordering van schone manieren van vervoer, het openbaar vervoer, de fiets en de elektrische auto. Duurzame mobiliteit heeft ook te maken met verkeersveiligheid.

4,6 %