Crisisbeheersing en brandweer

Veiligheid en openbare orde vragen om een toeziend oog en waar nodig handhavende actie. De inzet van wijkbeheerders en wijkhandhavers vormt de ruggengraat van de verbetering en handhaving van de wijkveiligheid.
Behalve de algemene handhaving zet de gemeente in op een aantal speciale gebieden.
Er is speciale aandacht voor de aanpak van zwerfvuil, o.a. door de inzet van een handhavingsteam aanpak Vuil. In het kader van verkeersveiligheid richt de inzet zich op voetgangers en fietsers.
De gemeente werkt aan de bestrijding van jeugdoverlast en woonoverlast, controleert en handhaaft op de naleving van de regels voor drank en horeca, taxi’s en parkeren. De milieuhandhavers handhaven op milieuovertredingen als vervuiling (afval, asbest, riool en bodem).
De handhaving van de milieuzones binnenstad en Maasvlakte II en het vrachtwagenverbod ’s-Gravendijkwal e.o. draagt bij aan verbetering van de luchtkwaliteit.

De gemeente Rotterdam participeert in de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). De Wet Veiligheidsregio’s bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg. Deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer zijn de gemeente Rotterdam en bedrijven uit het Rotterdamse havengebied met een brandweeraanwijzing. Deze bedrijven zijn verenigd binnen de Coöperatieve Industriële Brandweerzorg U.A. (CIBUA)

1,3 %