Veilig

De gemeente en haar partners zetten zich in om de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de Rotterdamse buurten te vergroten aan de hand van de volgende thema's:

  • De basisveiligheid moet op orde zijn, daartoe zijn afspraken gemaakt met politie, het Openbaar Ministerie en de RET;
  • Bewoners en ondernemers willen zich veiliger voelen in hun buurt. Bewoners dragen hier zelf aan bij door onder meer deelname aan Buurt Bestuurt, Buurtpreventie en de Stuurgroep in de Wijk;
  • Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van handhavers is voor bewoners belangrijk. Met het Wijkveiligheidsactieprogramma zetten we daarop in.
  • Intensivering van de aanpak radicalisering;
  • Aanpak van asociaal en agressief verkeersgedrag;
  • Vermindering van het aantal overvallen, woninginbraken en straatroven (High Impact Crimes);
  • Aanpak van de criminaliteit die de samenleving ondermijnt, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel en witwassen;
  • Aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is aangescherpt en geïntensiveerd via het programma ‘Stok achter de deur 2015-2018’.  
  • Levendige stad, met oog voor veiligheid van evenementen en voorkomen van overlast bij de horeca.

1,1 %