Raad

De gemeenteraad van Rotterdam bestaat uit 45 leden en vertegenwoordigt de inwoners van Rotterdam. Het product 'Raad" geeft inzicht in de kosten van:

  • de financiële vergoeding van raadsleden;
  • het organiseren en faciliteren van raads- en commissievergaderingen;
  • vergoedingen aan fracties en fractieondersteuners;
  • overige kosten die gemaakt worden ten behoeve van de taken van de raad.

0,1 %