Overhead

De gemeentelijke primaire processen (opgenomen in de andere programma’s) worden centraal ondersteund. Dit gebeurt door bestuurlijke besluitvorming, financiën, inkoop, verzekeringen, juridische diensten, communicatie, HR, ICT, facilitair, onderzoek, concernhuisvesting, auditing, control en alle leidinggevenden en de daarbij horende ondersteuning. Doel is het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer tegen lagere kosten.

11,2 %