Algemene middelen

Het programma Algemene Middelen geeft inzicht in de wijze waarop het college werkt aan een financieel gezonde gemeente. Een financieel gezonde gemeente betekent:

  • een sluitende begroting met een gezond meerjarenperspectief;
  • een goed beheer van deelnemingen en verbonden partijen;
  • voldoende weerstandsvermogen om gemeentelijke risico’s af te dekken;
  • een goede treasury-functie;
  • een gunstige lastendruk voor Rotterdamse inwoners en ondernemers;
  • een op de markt afgestemde mobiliteit van het gemeentelijk personeel om een gezonde in- en doorstroom van personeel te bewerkstelligen.

2,8 %