Maatschappelijke Ondersteuning

Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en Jeugdwet hebben gemeenten per 1 januari 2015 een veel grotere verantwoordelijkheid op het terrein van (jeugd)zorg en ondersteuning. Steeds meer Rotterdammers krijgen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. . Het programma Maatschappelijke ondersteuning omvat de producten Maatschappelijke begeleiding en advies, Maatschappelijke participatie en activering en Armoedebestrijding (inclusief schulddienstverlening). Vanuit het beleidskader Wmo worden de programma’s Langer Thuis, Voor mekaar en het Nieuw Rotterdams Welzijn uitgevoerd. Het uitvoeringsplan Samenhang Schulddienstverlening is in 2017 van start gegaan. Daarnaast worden het beleidskader ‘Met taal versta je elkaar’, de Integratienota en de tegenprestatie uitgevoerd.

4,3 %