Volksgezondheid en zorg

Rotterdam levert goede zorg en ondersteuning voor Rotterdammers die dat nodig hebben. Sinds 2015 zijn meer taken op gebied van zorg voor volwassenen en jeugd overgedragen van het rijk naar de gemeente. De gemeente heeft in de afgelopen twee jaar verbeteringen doorgevoerd. De wijkteams zijn geprofessionaliseerd en we kopen voor de burgers de juiste ondersteuning op maat in. Met de integrale inkoop van wijkteams, specialistische hulp en welzijn wordt nu een volgende stap gezet in het doorvoeren van verdere verbeteringen in het stelsel van zorg en welzijn voor de komende jaren. Samen met de partners in de stad treffen we maatregelen die leiden tot een gezonde en vitale stad. In Rotterdam is de grootste gezondheidswinst te behalen door het stimuleren van gezond gedrag en verbetering van de luchtkwaliteit. De gemeente stimuleert gezond gedrag, maar zorgt ook voor gezondheidsbescherming, door het bestrijden van infectieziekten.

16,2 %