Programma's

Bestuur en dienstverlening
Lasten € 91 mln
Baten € 21 mln
Openbare orde en veiligheid
Lasten € 157 mln
Baten € 4 mln
Verkeer en Vervoer
Lasten € 276 mln
Baten € 271 mln
Economische Zaken
Lasten € 31 mln
Baten € 5 mln
Onderwijs
Lasten € 194 mln
Baten € 64 mln
Cultuur, sport en recreatie
Lasten € 227 mln
Baten € 16 mln
Volksgezondheid en zorg
Lasten € 655 mln
Baten € 60 mln
Werk en inkomen
Lasten € 878 mln
Baten € 581 mln
Maatschappelijke Ondersteuning
Lasten € 173 mln
Baten € 20 mln
Beheer van de stad
Lasten € 412 mln
Baten € 235 mln
Stedelijke inrichting
Lasten € 106 mln
Baten € 53 mln
Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten € 280 mln
Baten € 284 mln
Algemene middelen
Lasten € 113 mln
Baten € 2.056 mln
Overhead
Lasten € 452 mln
Baten € 15 mln